TEZOS API
Carga equilibrada.
Encrypted.
Free.

Tezos API de nodos e indexadores
Documentación técnica de la API
Mainnet

Conseil Indexer
indexador-mainnet.ateza.io

Tezos Nodo
rpc-mainnet.ateza.io
Jakartanet

Conseil Indexer
indexer-testnet-one.ateza.io

Tezos Nodo
rpc-testnet-one.ateza.io
Jakartanet

Conseil Indexer
indexer-testnet-two.ateza.io

Tezos Nodo
rpc-testnet-dos.ateza.io
tezos node v13.0 | conseil indexer build 42b1148